Kameny a kačírek

Jakým způsobem zabezpečit pobřežní zónu? Jakým způsobem dotvořit přirozený vzhled jezírka? Z čeho vyskládat případnou kaskádu?

Mělké zóny neboli pobřežní zóna se nejčastěji vysypávají kačírkem a dotváří tak přirozený ráz zahradního jezírka. Co je to kačírek? Jedná se o kamenivo přírodního původu oblázkového tvaru, které je získáváno tříděním říčního písku. Je těžen přímo z koryta řek, nebo se odděluje v pískovnách od ostatních zrn. Další variantou je drcené kamenivo – v tomto případě se jedná spíše o štěrk. Odlišnost od kačírku je v podobě ostrých hran. Při použití kačírku jako dekoračního prvku do zahradních jezírek, se vždy používá kačírek propraný, aby nečistoty zbytečně nezanášely vodu a filtr. Je důležité kačírek nepokládat přímo na fólii, mohlo by dojít k jejímu poškození. Proto se vždy používá geotextílie jako izolační a ochranná vrstva. Kačírek se může zaplavit vodou kompletně celý, nebo může sahat i nad hladinu a vytváří tak záhonek pro vlhkomilné rostliny.

Zároveň se kačírek používá pro ukončení okraje jezírka, kdy nám drží fólii. Na jednotlivé druhy ukončení se můžete podívat zde.
Kačírků existuje celá řada. Odlišují se od sebe především barevností a velikostí frakce. Níže uvidíte jednotlivé základní druhy.

Kačírek Bratčický – dostupný ve frakcích 4-8 mm, 16-32 mm a 32-125 mm

Kačírek Tovačov – dostupný ve frakci 16-22 m

Kačírek Čeperka - dostupný ve frakci 16-32 m

Kačírek Slovenský - dostupný ve frakci 16-32 m

Co se týče kamenů, dají se použít pro mnoho potřeb zahradního jezírka. V první řadě se používají jako dekorace a dotvoření jezírka do finální podoby. Dotváří přirozený vzhled a podobu jezírka. Pro tyto potřeby používáme kameny především z lomu, které pochází z pravidelných odstřelů. Usazují se buďto do pobřežní zóny a jsou částečné zatopené, nebo se usazují do okolí jezírka. Dalším použitím kamenů v zahradním jezírku je postavení a seskládání kamenné zídky nebo kaskády. Kaskáda je v posledních letech velmi oblíbený vodní prek, po kterém se vrací voda do jezírka a vytváří krásné vodní efekty. Při tvorbě kaskády je nezbytné kameny podložit fólií a geotextílií, aby nedocházelo k úniku vody a poškození fólie. Jednotlivé spáry mezi kamey se často vyplňují montážní pěnou – svým způsobem jste schopni určit cestu pro tekoucí vodu. Kamenná zídka slouží krom estetického hlediska také jako opěrná zeď v tom případě, že se nad jezírkem nachází svah.

Jsou veškeré kameny vhodné?

Je třeba používat tvrdé kameny, které se působením vody nerozpadají a jejich životnost je tak zajištěna na mnoho desítek let. Ne jednou jsme rekonstruovali jezírko, které bylo staré jenom několik málo let a veškeré kamen byly vodou tak vymleté, že už prakticky neexistovaly a byla nezbytná výměna. Otázkou je co vápenec. Na tento kámen existují zcela odlišné názory, někdo říká ano a někdo zase ne. My sami jsme realizovali několik jezírek z vápencových kamenů a dodnes jdou plně funkční a kámen drží. Na druhou stranu je třeba uvědomit si, že vápenec se bude vyplavovat do vody a voda tak nebude zcela průzračná.