Koupací jezírka

V poslední době patří koupací jezírka mezi nejvíce oblíbená a jejich počet neustále roste, ročně jich stavíme mnoho a zájem je obrovský. Stále více lidí má zájem koupat se v bilogicky nezávadné vodě a tak můžeme říci, že se v současné době jedná o nejčastěji realizovaná zahradní jezírka. Je to obrovský trend posledních let. Koupací jezírka v sobě spojují výhody bazénu a zahradního jezírka s tou výhodou, že právě koupací jezírko zapadne mnohem lépe do celého konceptu zahrady než omšelý a nudný bazén. Bazén na podzim zakryjete a vůbec nepůsobí po zbytek sezóny ozdobně. Jak jsme již zmínili, koupání probíhá v biologicky nezávadné vodě, která neškodí lidskému organismu, především pak pokožce. V tomto shledáváme největší přidanou hodnotu v konkurenci s bazénem. O bazén je nutné pečovat tím způsobem, že do vody sypete nejrůznější chemické přípravky, aby byla voda pěkná a čistá. Koupání bez chemie je určitě mnohem lepší a prospívá všem! Je prokázáno, že chlór, který se vyskytuje v bazénech ve velkém množství a slouží jako desinfekce, vysušuje pokožku a zhoršuje vyrážky. Pokud máte citlivou pokožku, pak vám chlór může vyvolat vznik vyrážky nebo alergickou reakci, dokonce i zánět průdušek nebo gynekologické problémy. Je to nádherný pocit koupat se na své zahradě ve vlastním jezírku a to ve vodě bez chemikálií. Tohle si nejde nezamilovat. V létě vám jezírko nabídne příjemné osvěžení a během zbytku sezóny krásnou relaxaci a podívanou. Na první pohled je koupací jezírko stejné, jako jezírko pro KOI nebo jezírko okrasné, ale jsou něm určité rozdíly, o kterých se dočteme dále.

Historie koupacích jezírek

Vznik koupacích jezírek je zhruba 25 let starý, první realizace probíhaly spíše náhodou v USA přestavbou již nefunkčních betonových bazénů. V Rakousku a Německu se již tento obor těší velkému rozmachu, svědčí o tom i zavedené normy FLL. Koupací jezírka se v současnosti stávají obrovským hitem. Jiný kraj, jiný mrav. Po celém světě se můžete setkat s koupacími jezírky a je velmi pravděpodobné, že narazíte na nejrůznější postupy stavby. Snažíme se pro vás aplikovat ty nejmodernější postupy a technologie, aby vaše jezírka byla aktuální a trendy.

Umístění koupacího jezírka

Z geografického pohledu může koupací jezírko stát opravdu kdekoli, jen je potřeba zvážit nadmořskou výšku a klimatické podmínky dané lokality. Na jižní Moravě se bude jezírko chovat jinak než to, které postavíte kupříkladu na Vysočině nebo v nějaké horské oblasti. Na jihu je tepleji jak na Vysočině a tak se bude voda v jezírku více prohřívat. Jezírko je tak dobré správně umístit, částečně zastínit a naplánovat i větší hloubku, aby byla teplota vody stabilnější. Se všemi aspekty vám rádi poradíme a navrhneme to nejlepší umístění jezírka na vaší zahradě. Pokud se inspirujete jezírkem někde mimo ČR, musíte brát v potaz klimatické podmínky. Nemusí platit, že to co funguje někde jinde, bude zaručeně fungovat i u nás. Slunce svítí jiný počet dní, průměrná teplota je jiná, srážkový úhrn se liší - všechny tyto aspekty je důležité zvážit.

Rozdíly oproti ostatním jezírkům

Ačkoli koupací jezírka vypadají stejně, jako všechna ostatní, mají zásadní rozdíly. Tím největším rozdílem je nutnost umístit čerpadlo mimo vodu. Ta se umisťují do čerpadlových šachet, kam voda natéká samospádem. Šachta je rozdělena stěnou na několik komor a vždy v poslední komoře je zapojeno čerpadlo – čerpadlové zapojení s filtrem umístěným nad hladinou. Další možností, jak umístit čerpadlo mimo vodu, je gravitační zapojení – filtr je umístěn pod zemí ve vyzděné šachtě, do něj natéká voda samospádem, čerpadlo je umístěno až na jeho výtoku a žene vodu zpátky do jezírka. V obou případech není zatopeno vodou a koupání je tak bezpečné. Bezpečnost je hlavní důvod, proč musí být čerpadlo umístěno mimo vodu. Pokud by došlo k závadě na čerpadle nebo na přívodním kabelu a zároveň by nám selhal proudový chránič, hrozí nám ve vodě nebezpečí. Sice by se musela stát obrovská náhoda, aby selhalo všechno současně, ale bezpečnost je vždy na první místě. Mnohdy jsme při rekonstrukcích koupacích jezírek svědky umístění čerpadla přímo v jezírku, kdy se jedná o úplný hazard se životem. Navíc když čerpadlo umístíte mimo vodu, nemusíte řešit maskování hadic a čerpadla v jezírku. Dalším rozdílem je výrazné oddělení koupací části od té okrasné. Oddělení je provedeno pod hladinou vody, takže není příliš patrné a vše tak působí celistvým dojmem.

Provedení koupacího jezírka

Především u koupacího jezírka je kladen důraz na čistou a průzračnou vodu bez známek nečistot, řas a nejrůznějších sedimentů. Z tohoto důvodu doporučujeme u jezírka mít kolmé stěny, po kterých nečistoty sklouznou na dno a neulpívají na fólii. V nejhlubší části je umístěna dnová vpusť tzv. gula, která tyto nečistoty a sedimenty nasaje do filtračního systému a voda tak zůstává čistá. Dále je díky gule voda promíchána v celém svém objemu a lépe tak cirkuluje v celém jezírku. Jak docílit kolmých stěn? Ideálním způsobem je nechat jezírko kompletně vyzdít ze ztraceného bednění, obvykle o tloušťce 15 cm, místy je nutné použít bednění i o větší tloušťce. Dno se vystěrkuje betonovým potěrem. Gula je tak pevně usazena na dně jezírka a skimmer je veden skrz ztracené bednění. Voda je pak vedena v KG potrubí, nejčastěji 110 mm, pod betonovým potěrem a vedle ztraceného bednění – žádné potrubí není vidět. Jezírko se následně vyloží geotextilii a na ni se položí jezírková fólie, která se vaří přímo na místě dle přesných rozměrů. Ztracené bednění tvoří nemalou položku v rozpočtu zahradního jezírka. Pokud tedy chcete ušetřit, pak je možnost jezírko nevyzdívat. Gulu a skimmer je však potřeba usadit do betonu. Nabízí se tedy možnost celou plochu jezírka vystěrkovat betonovým potěrem nebo aspoň částečně dno kolem guly a vyzdít jednu stěnu, kde bude umístěn skimmer. V tomto případě nebudou stěny jezírka kolmé, ale budou se pozvolna svažovat až ke dnu. I toto provedení má však své nevýhody. Jsou jimi ulpívání nečistot na fólii, což vypadá nevzhledně a je potřeba jezírko častěji vysávat a také si zmenšujete plochu pro plavání. Ta je limitována postupně se svažujícími stěnami.

Filtrační technologie

Dá se považovat za nejdražší položku z celého zahradního jezírka. Je to současně ale ta nejdůležitější část, která zabezpečuje čistou a průzračnou vodu. Používáme a doporučujeme filtraci na bází biologicko-mechanické, kdy jsou odlučovány jak mechanické nečistoty, tak se voda čistí biologicky, kdy dochází k odstraňování nežádoucích látek pomocí přítomných bakterií. Ty požírají vzniklé látky, které jsou nezbytné pro tvorbu a růst řas. Je důležité zvolit vhodnou filtraci velikostně, k tomu adekvátní čerpadlo a UV lampu. Pouze tento osvědčený systém vám zabezpečí čistou vodu a radost z užívání jezírka.

Tvar jezírka

Tvar jezírka je prakticky neomezený a lze ho zhotovit v libovolné podobě. Můžete mít opravdu moderní jezírko, které se bude podobat bazénu. Jeho tvar tak bude pravidelný, bude mít ostré hrany a obdélníkovou podobu – v současné době asi nejoblíbenější tvar koupacích jezírek. Část jezírka je čistě koupací, kde je velká hloubka vhodná pro plavání a druhá, menší část jezírka, je uzpůsobena jako okrasná zóna pro rostliny. V této části bývá také menší hloubka, od 30 do 50 cm. Pokud nechcete tvarově takovéto jezírko, pak jej skutečně můžete zrealizovat v libovolné podobě. Příkladem může posloužit jezírko u nás na prodejně.

Ryby ano či ne?

Ryby dotvářejí jezírko a neodmyslitelně k němu patří. Je krásné sedět na terase u svého jezírka a pozorovat v něm život, jak se ryby mihají a perou o potravu. Zahradní jezírko bez ryb postrádá život a působí prázdným dojmem. Avšak chápeme, že ne každému je koupání s přítomností ryb příjemné. Takže zda ryby ano či ne je čistě na vašem uvážení a odvaze, jestli jste ochotni se s rybami koupat či nikoliv. Koupací jezírko lze zrealizovat bez ryb a nebo i s nimi. Jediným rozdílem je pak velikost filtrace, síla čerpadla a velikost UV lampy.

Máte zájem o koupací jezírko? Kontaktujte nás skrze náš poptávkový formulář. Návrh Vám zpracujeme zdarma!