Zapojení filtrace jezírek

Na této stránce jsou popsány jednotlivé způsoby zapojení jezírkové filtrace.

Gravitační zapojení filtrace

Gravitační zapojení filtrace
1
Tripond Center Vortex – nejspolehlivější filtrace na trhu. Tripond Center Vortex otevřít v e-shopu
2
Výkonné gravitační čerpadlo s nízkou spotřebou energie. Gravitační čerpadlo otevřít v e-shopu
3
UV lampa brání vzniku zelené vody v jezírku a zabraňuje množení nebezpečných mikroorganismů. UV lampa otevřít v e-shopu
4
Trubkový skimmer vhodný pro gravitační zapojení. Slouží k zachycení veškerých nečistot plovoucích po hladině. Trubkový skimmer otevřít v e-shopu
5
Šoupata slouží k regulaci nebo úplnému zastavení průtoku vody. Šoupata otevřít v e-shopu
6
KG potrubí. KG potrubí otevřít v e-shopu
7
Gula – dnová vpusť. Gula – dnová vpusť otevřít v e-shopu
8
Profi hadice. Profi hadice otevřít v e-shopu

V tomto systému voda natéká do filtru samotížně - jezírko a filtr fungují jako spojené nádoby a hladina se v jednotlivých nádobách vyrovnává. Voda protéká přes jednotlivé filtrační komory. Na výtoku z filtru je připevněno čerpadlo, které nasává vodu vytékající z filtru a tlačí ji přes UV lampu zpět do jezírka. Tím, že je čerpadlo na konci systému, se jeho životnost zvyšuje, protože voda za filtrem už neobsahuje pískové částice. Filtrace je umístěna ve vyzděné šachtě poblíž jezírka a horní hrana filtru se usazuje několik málo centimetrů nad hladinu vody z důvodu přetečení filtru. Voda z jezírka se do filtrace dostává přes gulu (dnovou vpusť) a skimmer (hladinový sběrač). Každá větev je vedena samostatně 100 mm trubkou se šoupětem, které slouží jednak k regulaci průtoku, tak i důkladnému odkalování a odstavení celého systému na zimu. U gravitačního zapojení se vyskytují názory, že je možné mít filtraci spuštěnou po celý rok i během zimy - v tomto případě sajeme vodu pouze ze skimeru. Tento systém splňuje požadavky na koupací jezírka, velmi vhodný je také pro chov ryb, zejména Koi kaprů.


Výhody systému:

 • Čerpadlo je napojeno tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem - vhodné i pro koupací jezírka
 • malá spotřeba elektřiny díky nulovému převýšení,
 • možnost použití úsporných čerpadel,
 • delší životnost čerpadla díky umístění za filtrem,
 • nízké provozní náklady,
 • žádné kaly na dně nejsou, dnová vpusť vše odsaje,
 • všechny díly filtračního systému jsou v jedné šachtě,
 • použití bezsítkového skimmeru, čistí se pouze filtr,
 • filtrace je schovaná v zemi,
 • tichý provoz.

Nevýhody systému:

 • nutnost zhotovení šachty pro filtraci
 • je třeba vždy mít dostatečnou hladinu vody, aby čerpadlo nenasávalo vzduch
 • nutno vyřešit odtok odkalené vody z filtru
 • zabezpečit přístup k filtru i pod zemí


Příklady filtrů pro gravitační zapojení:

 • Tripond Center Vortex C80, C115.
 • Tripond komorový filtr s vortexem.
 • Aquafil Smartpond - rounový filtr.
 • AquaLogistik -ECO- Vortexfilter.
 • AquaLogistik -ECO- komorový filtr.
 • Štěrbinové filtry.

Profi čerpadlové zapojení filtrace se šachtou

Profi čerpadlové zapojení filtrace se šachtou
1
Tripond Center Vortex – nejspolehlivější filtrace na trhu. Tripond Center Vortex otevřít v e-shopu
2
UV lampa brání vzniku zelené vody v jezírku a zabraňuje množení nebezpečných mikroorganismů. UV lampa otevřít v e-shopu
3
Výkonné gravitační čerpadlo s nízkou spotřebou energie. Gravitační čerpadlo otevřít v e-shopu
4
Čerpadlová šachta pro zapojení čerpadla tzv. na sucho. Ústí do ní napojení dnové vpusti a skimmeru. Čerpadlová šachta otevřít v e-shopu
5
Trubkový skimmer slouží k zachycení veškerých nečistot plovoucích po hladině. Trubkový skimmer otevřít v e-shopu
6
Gula – dnová vpusť. Gula – dnová vpusť otevřít v e-shopu

Čerpadlové zapojení s šachtou - vhodné pro chov ryb a koupací jezírka.
V tomto případě je poblíž jezírka usazena čerpadlová šachta, která je zakopána do země a její vrchní hrana je usazena zhruba 2 cm nad maximální výšku hladiny jezírka z důvodu přetečení šachty. Šachta je napojena na gulu a skimmer, napojení je realizováno KG potrubím o průměru 110 mm. Skimmer i gula mají samostatné potrubí a vody z nich se sloučí až v šachtě. Šachta má většinou 3 komory, kdy v první se nachází KG potrubí opatřené šoupětem k regulaci vody a odstavení systému, ve druhé komoře se voda slučuje a ve třetí komoře je namontováno čerpadlo tzv. na sucho. To tlačí vodu přes UV lampu do filtru, kterým voda proteče a vrací se zpět do jezírka již samospádem.

Výhody systému:

 • velmi snadná montáž
 • v případě použití šachty pro čerpadlo může být napojeno i tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem a splňuje požadavky koupacího jezírka.
 • filtrace může být i hodně daleko od jezírka (vizuálně neškodí na zahradě)
 • protože je filtr na povrchu, údržba je jednoduchá
 • pokles hladiny může být velký a stále bude čerpadlo sát vodu bez vzduchu

Nevýhody systému:

 • pokud je čerpadlo v jezírku, jsou vidět hadice, přívodní kabel a okolo čerpadla zůstávají nečistoty.
 • umístění filtru na zahradě nad hladinou - nutnost maskování

Příklady filtrů pro čerpadlové zapojení:

 • většina filtrů lze zapojit čerpadlově

Čerpadlové zapojení filtrace

Čerpadlové zapojení filtrace
1
Tripond Center Vortex – nejspolehlivější filtrace na trhu. Tripond Center Vortex otevřít v e-shopu
2
UV lampa brání vzniku zelené vody v jezírku a zabraňuje množení nebezpečných mikroorganismů. UV lampa otevřít v e-shopu
3
Skimmer slouží k zachycení veškerých nečistot plovoucích po hladině. Skimmer otevřít v e-shopu
4
Duální čerpadlo se sáním ze dna a se skimmeru. Duální čerpadlo se sáním ze dna a se skimmeru otevřít v e-shopu

Čerpadlové zapojení bey šachty - vhodné pro chov ryb a okrasná jezírka.
Nejběžnější a zároveň nejpoužívanější zapojení jezírek. V tomto případě je čerpadlo umístěno přímo v jezírku v nejhlubší části a nasává vodu přes sací koš. Ta je pak vháněna do filtru, kterým voda proteče a vrací se zpět do jezírka samospádem. U tohoto řešení bývá problemtické umístění skimmeru. Existují duální čerpadla, na které jste schopni připojit i skimmer, případně se tento problém dá řešit pomocí rozdělovače.

Výhody systému:

 • jednoduchost systému
 • cenově nejedostupnější varianta
 • instalaci zvládne každý

Nevýhody systému:

 • maskování hadice v jezírku od čerpadla
 • nemožnost koupání z bezpečnostních důvodů
 • komplikace s instalací skimmeru

Tlakové zapojení filtrace

Tlakové zapojení filtrace
1
Duální čerpadlo se sáním ze dna a se skimmeru. Duální čerpadlo se sáním ze dna a se skimmeru otevřít v e-shopu
2
Profi hadice. Profi hadice otevřít v e-shopu
3
Tlakový filtr je možné umístit pod úroveň vodní hladiny. Tlakový filtr otevřít v e-shopu
4
Profi hadice. Profi hadice otevřít v e-shopu

Tlakové zapojení filtrace

V tomto systému je voda výkonným jezírkovým čerpadlem tlačena do filtru, následně přes UV lampu zpět do jezírka. Tyto filtry jsou uzavřené a proto mohou být umístěné kdekoliv, i pod úrovní vodní hladiny, což jiné filtry neumožňují. Tento systém bohužel nesplňuje požadavky na koupací jezírka, ale je velmi vhodný pro chov ryb, zejména Koi kaprů. (platí pro Bead filtry, Oase jsou příliš malé)

Výhody systému:

 • malé prostorové nároky na umístění filtrace
 • tlaková filtrace může být i pod úrovní hladiny
 • velký průtok, velký filtrační výkon – biologický i mechanický

Nevýhody systému:

 • protože je filtrace tlaková, je nutné použití výkonnějšího čerpadla

Příklady filtrů pro tlakové zapojení:

 • Oase Filtoclear 3000-15000 (malá jezírka)
 • filtrační sady od společnosti Pontec
 • Bead filtry (doporučuji předřadit gravitační štěrbinový filtr)