Bezdrátový multifunkční digitální teploměr MIAMI TFA

miami_tfa.jpg
Cena s DPH: 1 490 Kč
Kusů:
telefonní objednávka +420 773 794 786
Skladem
Dostupnost:skladem
Doba dodání zboží k Vám:1-3 dny
Záruka:2 roky
Odběrná místa:Praha, Brno

Bezdrátový teploměr pro bazény a jezírka.

Bezdrátový teploměr

 • Pro bazény a jezírka
 • Dosah 30 m s ukazatelem síly signálu
 • Nerezová sonda s měřením teploty 10 cm pod hladinou
 • Možnost signalizace dosažení nastavené teploty
 • Zobrazení MAX a MIN teploty
 • Hodiny s budíkem a datem
 • Možnost přidání celkem 3 různých čidel, která mohou kontrolovat např. teplotu vody,vzduchu v místnosti,vinného sklípku
 • Snadná instalace - bezdrátový přenos

1) Položíme teploměr i displej na stůl vedle sebe.

2) Stiskneme a držíme tlačítko "TX a "°CI°F na čidle současně po dobu 3 sec,abychom přístroj oživili.Na displeji čidla se objeví aktuální teplota.

3) Vložíme baterie.(3 x 1,5V AA)

Zprovoznění přístroje: Po vložení baterií přístroj začne automaticky přenášet frekvencí 433MHz údaje o teplotě.Při umístění čidla mimo místnost se může stát,že se neobjeví žádné údaje na displeji. Potom vyndáme a znovu vložíme baterie,případně zkontrolujeme,jestli přenos signálu není rušen nějakým jiným přístrojem.

Manuální zprovoznění přístroje: Zmáčkneme a držíme tlačítko "Channel" na displeji po dobu 3 sekund,čímž se zruší automatické nastavení.Potom zmáčkneme tlač." TX" na čidle a ozve se krátké pípnutí,které signalizuje,že je přístroj nastaven.

Upozornění: Tlačítka nefungují,pokud probíhá přenos signálu.Při ponechání přístroje v nečinnosti po dobu 5sec se tento přepne do automat.režimu.Přidržením tlačítek s šipkami zrychlíte nastavování hodnot.

Nastavení hodnot a kalendáře: Držte tlačítko "MODE" 3 sec.Začne blikat údaj hodiny.Pomocí tlačítek s šipkami nastavíme čas v hodinách,opětovným zmáčknutím "MODE" přejdeme k nastavení času v minutách,sec,roku,měsíce,časového pásma a dne v týdnu.

Volba nastavení data/měsíce: Zde zvolíme evropskou verzi,tzn.date/month. Volba nastavení jazyka - názvy dnů,měsíců na displeji zvolíme do nám nejbližší řeči.

Nastavení 12ti hodinového nebo 24 hodinového režimu: Provedeme pomocí tlačítek(12/24). Datum se zobrazí po zmáčknutí tlačítka "MODE"

Funkce Alarm: Můžeme zvolit dvě možnosti alarmu pomocí zmáčknutí a držení tlačítka"MODE" po dobu 3sec. Digitální údaj hodin začne na displeji blikat a pomocí tlačítek s šipkami nastavíme požadovaný údaj alarmu.Potvrdíme zmáčknutím tlač."MODE" a stejným způsobem nastavíme minuty alarmu.K zapnutí nebo vypnutí alarmu použijeme tlač."AL ON/OFF " v každém z obou režimů alarmu.Zapnutí a vypnutí alarmu se objeví na displeji ALARM ON/OFF. Alarm vypneme zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

Teploměr: Pomocí zmáčknutí tlačítka "ALARM ON/OFF zvolte stupnici(Celsia/Fahrenheit).

Funkce Trend pointer: Tato funkce zobrazuje zda teplota vzrůstá,klesá nebo je stabilní(charakter)

Funkce maximum-minimum: Zmáčknutím tlač. Max-Min se zobrazí maximální dosažená teplota venkovního čidla,opětovným zmáčknutím se zobrazí min.dosažená teplota.Podržením tlač. Max-Min po dobu 3sec se hodnoty vymažou.

Teplotní alarm: Zmáčknutím tlač."ALERT" nastavíme alarm do polohy ON nebo OFF,poloha ON se objeví na displeji.

Nastavení: Držíme tlač. "ALERT" 3sec,začne blikat nastavení teploty v intervalu.Mačkáním tlačítek s šipkami vybíráme mezi vnitřní a venkovní teplotou a požadovaným spojením pro teplotní alarm.Pomocí tlač. "ALERT" nastavení potvrdíme.Horní teplotní hranici nastavíme pomocí tlač. s šipkami,na displeji se objeví malá šipka směřující nahoru.Spodní hranici nastavíme stejně,na displeji se objeví malá šipka směřující dolů.Po překročení nastavené teploty se po dobu 5sec. ozve zvukový signál a údaj na displeji začne blikat.Alarm se ozývá každou minutu až do dosažení "správné" teploty nebo dokud nezmáčkneme tlač."ALERT".

Venkovní teplotní čidlo: Po zapnutí přístroje se začne okamžitě přenášet venkovní teplota.Zmáčknutím tlač."CI°F přepneme režim v °C a F. Zmáčknutím tlač.TX na čidle můžeme prověřit manuálně přenosovou funkci přístroje nebo případný výpadek signálu.Displej vydá zvukový signál po navázání spojení s čidlem.

Přídavná čidla: Přístroj umožňuje použití až tří čidel:K přijímání signálů zbylých dvou čidel zvolíme tlač."Channel" kanál 2 a 3 .Pro bazénové čidlo je nastaven channel 1.Přepnutím tlač."Channel" volíme mezi jednotlivými čidly.

Umístění teplotního čidla: Čidlo plave volně na hladině a měří teplotu vody cca v 10 cm.Čidlo je možné pomocí např.vlasce připevnit.

Umístění displeje: Při umístění displeje se vyhýbáme místům s elektromagnetickým napětím např. v blízkosti televizoru,kovových předmětů. Dbejte na to,aby v cestě přenosu signálu od čidla k přístroji s displejem nestály žádné větší kovové nebo elektromagnetické předměty a zařízení,které přirozeně signál pohlcují.

Výměna baterií: Při slábnutí napětí v bateriích se na displeji objeví symbol slábnoucího napětí.Při výměně baterií v čidle je nutné nerezové šroubky po výměně pečlivě utáhnout ve správné poloze.

Upozornění: Čtěte pečlivě návod na používání.Pokud přístroj delší dobu nepoužíváme ,je dobré jej pomocí tlačítka "TX a " C°F" na čidle vypnout.Při případných potížích a chybném nastavení můžeme použít tlač. "RESET" a přístroj nastavit znovu.Vyhněte se umístění displeje poblíž kovových a elektromag. přístrojů a částí,např. počítačů nebo televizorů.Nevystavujte přístroj extrémním teplotám,nárazům nebo vibracím.

Upozornění k použití přístroje: Neužívejte přístroj k medicinským účelům.Přístroj je patentován a neodborným zásahem do něj můžete přijít o záruku.

Technické údaje:

 • Rozsah venkovní teploty - 0 až + 50°C
 • Rozsah teploty vody - 20 až + 50°C
 • Baterie 3 x 1,5V AA pro jednotku displeje
 • 2 x 1,5V AA pro čidlo(jsou uvnitř)
Výrobce:Small lake - zahradní jezírka
Dostupnost:do týdne
Použití:měření vody
Záruka:2 roky