Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Biologicko-mechanická filtrace pro jezírka

Při našich realizacích zásadně pracujeme s filtracemi, které jsou založeny na biologicko-mechanické bázi. Za naší mnoholetou existenci jsme filtrů na této bázi nainstalovali stovky a vždy se nám jejich použití osvědčilo. Jak tento princip funguje a co to vůbec znamená? Každý správně zvolený filtr pro zahradní jezírko by měl nečistoty odbourávat jednak na bázi mechanické, kdy dochází z zachycení hrubých i jemných nečistot jako je listí, řasy, výkaly z ryb, sedimenty atd. a jednak by měl fungovat na bázi biologické. V tomto případě žijí na filtračních médiích velmi prospěšné bakterie, které z vody odebírají živiny tolik potřebné pro tvorbu a růst řas. Mimo to ohrožují tyto živiny život ostatních živočichů.
Mechanická filtrace vody bývá zpravidla předřazena před tou biologickou.

Podmínkou správného průběhu nitrifikačních procesů je pomalý průtok přes filtrační media pokryté bakteriemi při dostatečném nasycení vody kyslíkem. Platí pravidlo že objem filtračních materiálů s co největší filtrační plochou se nedá ničím nahradit, tudíž čím je filtrace větší, tím jsou bakterie schopny odebírat více škodlivin z vody. Biologická filtrace není nikdy dost velká, u KOI jezírek by tato část měla mít až 10% objemu jezírka. Mnohdy se setkáváme s různými parametry od výrobců, jež uvádí že jejich filtr zvládne stejnou kubatůru jak filtr 5x menší, čas však ukáže kde je pravda. Činnost biologické filtrace ovlivňuje mechanická filtrace jí předřazená. Jejím úkolem je odstranit z vody mechanické nečistoty, které by později zatěžovali biologickou část či jezírko samotné rozkladem a následným znečištěním vody. V našich podmínkách se používají nejčastěji vortex (odstředivka), štěrbinový filtr, bubnový filtr či samotná kartáčová komora. Pokud tento stupeň filtrace chybí, dochází k rychlému zanášení biologické části filtru a tím snížení výkonu.

Důležitou podmínkou pro správný chod filtrace je, aby baktérie měli stálý přísun kyslíku, který odebírají nejčastěji z vody. V žádném případě není dobré filtraci vypínat či ji mít zapojenou pouze na časové hodiny, jelikož by fungovala pouze jako mechanická. Naopak činnost filtrace lze podpořit provzdušňováním filtračních materiálů přímo ve filtru. Dobré je také dodržovat doporučený průtok přes filtrační materiály, aby měli čas odebírat z vody přebytečné živiny.