Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Jak funguje biologická filtrace??

Biologická filtrace není okem viditelná, ale je nesmírně důležitá pro správné fungování jezírka jako takového. Dalo by se říci, že je pro jezírko stejně důležitá, jako pro nás obyčejný kyslík. Je nejdůležitější částí filtrace jezírka.
Pojďme si tedy celý proces přiblížit a hlavně vysvětlit, jak funguje a jak moc významný je. V každém filtru se nachází filtrační média (biomolitan, biokuličky, mátala, aquarock atd.), na kterých žijí živé kultury – nitrifikační bakterie. Tyto nitrifikační bakterie jsou součástí nitrifikačního procesu, což je proces, při kterém právě nitrifikační bakterie odebírají z vody amoniak, který je jednak nebezpečný a jednak podporuje růst řas, a rozkládají ho na jiné prvky – zpravidla na vodík a dusík. Jedná se o oxidaci amoniaku NH3 na dusičnany NO3- a to vše přes dusitany NO2-.
 


Troška chemie na vysvětlenou

Samotná nitrifiakce se skládá ze dvou na sebe navazujících procesů a to z nitritace a nitratace. Je důležité, aby při tomto procesu byl přístup vzduchu, neboť se jedná o aerobní proces. Co je důležité, tak tento nitrifikační proces má značné omezení co se týče teploty – proces probíhá při teplotách 12 – 26 °C

1. nitritace: NH3 + O2 → NO2− + 3H+ + 2e− 
2. nitratace: NO2− + H2O → NO3− + 2H+ + 2e− 

Obecně platí, že čím větší plochu filtračních médií ve filtru bude, tím se zde bude nacházet i více nitrifikačních bakterií a tím pádem bude biologická účinnost filtru větší. Můžeme konstatovat, že filtr není nikdy dostatečně velký. Kde se bakterie ve filtru berou? Vznikají přirozeně? Musíme je do filtru dodávat? Nitrifikační bakterie se prouděním vody a přítomností sloučenin tvoří na médiích sami, trvá však minimálně měsíc, než je filtrace správně naběhnutá a funguje tak, jak má. Proto je velmi vhodné nitrifikační bakterie do filtru přidávat a celý proces nastartování tak urychlit.
Podmínkou správného průběhu nitrifikačních procesů je pomalý průtok přes filtrační media pokryté bakteriemi při dostatečném nasycení vody kyslíkem. Platí pravidlo že objem filtračních materiálů s co největší filtrační plochou se nedá ničím nahradit, tudíž čím je filtrace větší, tím jsou bakterie schopny odebírat více škodlivin z vody. Biologická filtrace není nikdy dost velká, u KOI jezírek by tato část měla mít až 10% objemu jezírka.