Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Kameny a kačírek

Jakým způsobem zabezpečit pobřežní zónu? Jakým způsobem dotvořit přirozený vzhled jezírka? Z čeho vyskládat případnou kaskádu?

Mělké zóny neboli pobřežní zóna se nejčastěji vysypávají kačírkem a dotváří tak přirozený ráz zahradního jezírka. Co je to kačírek? Jedná se o kamenivo přírodního původu oblázkového tvaru, které je získáváno tříděním říčního písku. Je těžen přímo z koryta řek, nebo se odděluje v pískovnách od ostatních zrn. Další variantou je drcené kamenivo – v tomto případě se jedná spíše o štěrk. Odlišnost od kačírku je v podobě ostrých hran. Při použití kačírku jako dekoračního prvku do zahradních jezírek, se vždy používá kačírek propraný, aby nečistoty zbytečně nezanášely vodu a filtr. Je důležité kačírek nepokládat přímo na fólii, mohlo by dojít k jejímu poškození. Proto se vždy používá geotextílie jako izolační a ochranná vrstva. Kačírek se může zaplavit vodou kompletně celý, nebo může sahat i nad hladinu a vytváří tak záhonek pro vlhkomilné rostliny. Zároveň se kačírek používá pro ukončení okraje jezírka, kdy nám drží fólii.
 

Kačírků existuje celá řada. Odlišují se od sebe především barevností a velikostí frakce. Níže uvidíte jednotlivé základní druhy.

Kačírek Bratčický – dostupný ve frakcích 4-8 mm, 16-32 mm a 32-125 mm

Kačírek Tovačov – dostupný ve frakci 16-22 m

Kačírek Čeperka - dostupný ve frakci 16-32 m

Kačírek Slovenský - dostupný ve frakci 16-32 m

Co se týče kamenů, dají se použít pro mnoho potřeb zahradního jezírka. V první řadě se používají jako dekorace a dotvoření jezírka do finální podoby. Dotváří přirozený vzhled a podobu jezírka. Pro tyto potřeby používáme kameny především z lomu, které pochází z pravidelných odstřelů. Usazují se buďto do pobřežní zóny a jsou částečné zatopené, nebo se usazují do okolí jezírka. Dalším použitím kamenů v zahradním jezírku je postavení a seskládání kamenné zídky nebo kaskády. Kaskáda je v posledních letech velmi oblíbený vodní prek, po kterém se vrací voda do jezírka a vytváří krásné vodní efekty. Při tvorbě kaskády je nezbytné kameny podložit fólií a geotextílií, aby nedocházelo k úniku vody a poškození fólie. Jednotlivé spáry mezi kamey se často vyplňují montážní pěnou – svým způsobem jste schopni určit cestu pro tekoucí vodu. Kamenná zídka slouží krom estetického hlediska také jako opěrná zeď v tom případě, že se nad jezírkem nachází svah.
 

Jsou veškeré kameny vhodné?

Je třeba používat tvrdé kameny, které se působením vody nerozpadají a jejich životnost je tak zajištěna na mnoho desítek let. Ne jednou jsme rekonstruovali jezírko, které bylo staré jenom několik málo let a veškeré kamen byly vodou tak vymleté, že už prakticky neexistovaly a byla nezbytná výměna. Otázkou je co vápenec. Na tento kámen existují zcela odlišné názory, někdo říká ano a někdo zase ne. My sami jsme realizovali několik jezírek z vápencových kamenů a dodnes jdou plně funkční a kámen drží. Na druhou stranu je třeba uvědomit si, že vápenec se bude vyplavovat do vody a voda tak nebude zcela průzračná.