Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Základem každého jezírka je výkop, který nám poskytne finální tvar jezírka a jeho podobu. Než se samotným výkopem začneme, je dobré stanovit si celkovou velikost jezírka a s tím spojený objem. Čím bude jezírko větší, tím bude také dražší jeho pořízení, především technologie. Pokud máme jasno o podobě a velikosti jezírka, můžeme přistoupit k výkopovým a zemním pracem. Ještě před zahájením výkopů je dobré vytýčit si tvar jezírka kolíky případně nějakým sprejem.
Nabízejí se nám 2 možnosti, jakým způsobem výkopy provést. Nejefektivnějším způsobem je výkop provést pomocí těžké techniky, která nám uspoří mnoho času a také sil – v tomto případě musí být zabezpečen přístup na pozemek, což se ne vždy podaří. Nejčastěji se používají bagry typu traktorbagr. V případě, že je jezírko už opravdu velké a rozsáhlé, je dobré použít velký pásový bagr. Pokud je varianta použití těžké techniky nemožná, je nutné jezírko vykopat ručně za pomocí rýčů, lopat a krumpáčů.

Nahrubo vyhloubená díra je vždy ručně upravena (uhlazena) a jsou z ni odstraněny veškeré ostré předměty, jelikož každou nerovnost tlak vody dokonale vyrýsuje a ta je pak patrná na fólii. U koupacích jezírek se často vyzdívá koupací část - možností je spousta, od použití ztraceného bednění či cihlových tvárnic (vždy je nutné vyplnit spáry mezi tvárnicemi), či si nechat koupací část odlít z betonu (dražší ale kvalitnější varianta).

Kam s vykopanou zeminou? Vykopaná zemina se dá buďto použít pro různé terénní úpravy pozemku, pakliže to její kvalita umožňuje – dají se zní vymodelovat různé valy, kaskády nebo potoky nebo se dá použít na modelování pobřežních zón. Druhou variantou je ji odvézt z pozemku. Tato varianta je vždy nákladnější. Musíte si zajistit autodopravce s vhodným autem a zajistit odvoz na skládku. V neposlední řadě je potřeba počítat s tím, že za uložení zeminy na skládce se platí. Je vždy dobré počítat dopředu s tím, že vykopaná zemina bude mít vždy větší objem než ta udusaná a zhutněná.

Dejte si s výkopy patřičnou péči, ať je jezírko realizováno zcela podle Vašich přestav!