Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Jezírko v zimě

Zima se sice kvapem blíží, a tak máte možná pocit, že Vám starost o jezírko skončila. Vaše jezírko ale potřebuje i nadále péči, která se však drobně liší od té, kterou provádíte během sezóny. Provedeme Vás základními úkony, které je dobré dělat během podzimu a připravit tak jezírko na zazimování.
Týká se to krmení ryb, zazimování jezírka (především filtrace a UV lampy, péče o vodní rostliny)

Krmení ryb

S poklesem teploty vody v jezírku se začína zpomalovat trávicí systém ryb a ty tak postupně přestávají mít o potravu zájem. KOI kapry a kaprovité ryby krmíme do teploty vody 10°C. Při delším poklesu teploty vody pod tuto hranici ryby již přestáváme krmit. V tomto období se z trávicího traktu vytrácí trávicí enzymy a krmivo se tak pro ryby stává naopak nebezpečné. V rozmezí teploty vody od 15 do 10 °C je vhodné používat odlehčené krmivo, které tolik nezatěžuje trávicí systém ryb. Doporučujeme krmivo Wheat Germ, které je vyrobeno z pšeničných klíčků.
Toto krmivo je vhodné také při jarním rozběhu jezírka a ke krmení ryb v rozmezí teplot vody 10°C - 15°C.

Filtrace a UV lampa

V případě, že se Vaše filtrace nachází nad úrovní hladiny jezírka, je dobré s prvními mrazy filtraci vypnout, pečlivě vyčistit a odstavit z provozu. Z filtrace se vypustí veškerá voda, nechají se otevřená okalovací šoupata, vypustí se voda ze všech hadic a trubek a také z UV lampy, kterou je dobré na zimu schovat do tepla. Filtraci máme puštěnou co nejdéle to jde a ke spuštění jezírka se odhodláme na jaře co nejdříve je to možné.
Čeradlo a UV lampu je dobré vyčistit, kdy u čerpadla vyjmeme rotor a opláchneme v kyselině chlorovodíkové. Totéž uděáme s křemíkovou trubicí, která chrání UV zářivku. Vždy následně oplachujeme čistou vodou.
U filtrací, které jsou zapojené gravitačním způsobem a jsou tak chráněné před mrazem, můžeme nechat filtraci zapnutou po celý rok. Je vhodné na zimu vyměnit čerpadlo za slabší.

Nezamrzající otvor

Jezírko s příchodem mrazů zpravidla zamrzá a vytváří se tak nepropustný povrch na hladině jezírka, který zamezuje výměně plynů. Ryby v jezírku přirozeně produkují plyny, které jsou pro ryby ve větších koncetracích škodlivé. Během sezóny tyto plyny z jezírka unikají přirozeně, v zimě se však drží pod ledem. Proto je důležité zabezpečit otvor v ledu, který během mrazů nezamrzne, a mohli tak tyto plyny z jezírka unikat. Tento otvor zároveň slouží i pro přísun kyslíku. POZOR, násilné vytváření otvoru do ledu (např. sekáním) je zcela nevhodné. Otřesy a hluk ruší ryby ze zimního spánku a tím jsou zbytečně stresovány.
Níže je popsáno několik způsobů, jakými lze otvor v jezírku zabezpečit.
 

  • Vzduchovací kompresor - vhání do jezírka vzduch, který jednak vodu provzdušňuje, ale také zabraňuje zamrznutí hladiny vody. Je důležíté kompresor umístit do prostoru s malou vlhkostí, aby nedocházelo ke kondenzaci vzduchu a tím pádem zamrzání vzduchovací hadičky. Po zamrznutí vzduchovací hadičky je znemožněn přívod vzduchu ke vzduchovacímu kameni či placce. Kameny nebo placku umisťujeme těsně pod hladinu, nikdy je neumisťujeme až na samotné dno jezírka - docházelo by k zbytečnému ochlazování vody.

  • Plovák s čerpadlem IceFree - další možností je použít malé čerpadýlko, které má příkon pouze 5W a je zavěšeno na polystyrenovém plováku. Čerpadýlko nasává vodu a žene ji kolmo vzhůru, kde se rozráží o plovák a narušuje tak vodní hladinu a vzniká nezamrzající otvor. Tento způsob je možno použít do teplot až - 20°C. IceFree je vhodné pro jezírka od 20m3. Plovák je dobré připevnit nad nejhlubší místo v jezírku. Při menší hloubce jezírka jak 120 cm zastřihneme adekvátně hadičku, aby nedocházelo k promíchávání vody již ode dna.

  • Pondopolar - jedná se o plovák vyrobený z odolného polystyrenu, který zabezpečuje otvor, který nezamrzne. Díky integrovaným otvorům umožňuje unikání plynů, které se v jezírku vytvářejí. Funkčnost tohoto plováku je do -10°C. Plovák se umisťuje nad nejhlubší místo v jezírku a spodní komory se vyplňují například pískem nebo štěrkem.

  • Pondopolar Air - kombinace polystyrenového plováku a vzduchovacího kompresoru. Vzduchovací kámen je zavěšen na plováku a umístěn pod hladinou, kdy vodu provzdušňuje a zároveň narušuje hladinu. Umístění plováku se vzduchovacím kamenem je nad nejhlubší místo jezírka. Ideální pro malá jezírka s objemem do 10m3.

  • Romrazovače a topítka - varianta, kdy je topná spirála zavěšená na polystyrenovém plováku a ohřívá tak vodu kolem sebe. Nevýhodou je poměrně vysoká spotřeba. Na druhou stanu fungují i pře velkých mrazech a jsou k dostání i produkty s termostatem. Z naší nabídky doporučujeme IceFree Thermo 200 a IceFree Thermo 330.

  • Čerpadlo s přepadem - využívá se slabých čerpadýlek, které jsou zavěšeny zhruba 1 m pod hladinou a pomocí trubek si vystavíme prakticky "šibenici", která vede cca 50 cm nad hladinu. Z této výšky pak voda dopadá na hladinu, čím ji nejen prokysličuje ale také rozráží vodní hladinu a zajišťuje tak nezamrzající otvor. Použití u jezírek, ve kterém se nachází velké množství ryb a mají objem od 20m3.

Vodní rostliny

S prvními mrazíky je nutné zaměřit naši pozornost také na vodní rostliny. Jejich vzhled již není takový, na jaký jsme byli zvyklí během sezóny. Míza rostlin je v té době již stažena do kořenů a cibulek a je tedy dobré veškeré nadzemní části rostlin ostříhat. Uvadající listy časem opadají a následně zahnívají v jezírku, kde se tak vytváří nebzepečné plyny a pro zimování ryb jsou nevhodné. Snažíme se této situaci předejít. Na jaře rostliny opět vykvetou a obrazí.

Zimoviště

V případě, že si chcete užívat své KOI i v zimním období, je dobré jim v tomto případě vytvořit zimoviště v uzavřeném staveništi (dům, skleník, garáž, zahradní domek a podobně). Mezi nesporné výhody zimoviště patří růst ryb i během zimního období a jejich nevysilování.
Zimoviště lze zhotovit v místnostech o teplotě zhruba 10°C, kde ryby nekrmíme. Dochází pouze k okysličování vody a její základní filtraci. Další možností je zhotovit zimoviště ve vytápěné místnosti, kde se teplota vody pohybuje okolo 20°C. V tomto případě ryby krmíme a náležitě filtrujeme a provzdušňujeme.
Zimoviště se vždy napouští vodou z jezírka. Ryby tak nezažijí teplotní šok ani změnu ve složení vody. 
Během zimních měsíců, kdy se na jezírku vytváří ledová vrtva je vhodné z této vrstvy odmetat sníh a to z důvodu přítomnosti řas, které během dne produkují kyslík a během noci oxid uhličitý, který je pro ryby jedovatý. Pokud sníh neodmetete a k řasám tedy nebude pronikat denní světlo, budou pouze v nočním režimu a budou produkovat pouze oxid uhličitý.