Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Funkce vodního ekosystému

 • Biologická rovnováha a vyvážené prostředí jsou základem pro růst a kvetení rostlin v jezírkách a okolí. Součástí chemického složení vody jsou např. fosfor, dusík, draslík, hodnota pH, koncentrace kyslíku ve vodě, anorganický uhlík… Složení vody silně ovlivňuje růst nezakořeněných a plovoucích rostlin. Rostliny, které jsou vynořené nad hladinu, jsou závislé spíše na chemickém složení půdy.
Vodní ekosystém na prodejně Small lake v Brně
Vodní ekosystém na prodejně Small lake v Brně
Vzduchování Oase Oxy Tex Set 400 CWS
Vzduchování Oase Oxy Tex Set 400 CWS

Kyslík

 • Kyslík je nejdůležitější prvek všech organismů. Rostliny ho potřebují k tomu, aby mohly zdravě růst. Kyslík, který je rozpuštěný ve vodě pochází z části ze vzduchu a z části z rostlin, které ho produkují při fotosyntéze. Rozpustnost kyslíku ve vodě je nízká a závisí také na její teplotě. Čím je teplota nižší, tím vyšší je obsah kyslíku ve vodě. Ve špatně udržovaných jezírkách (velké množství ryb, málo rostlin, nepravidelná údržba filtru, nedostatek světla) může vzniknout nedostatek kyslíku. Tento problém vyřešíme vzduchováním, řádnou údržbou filtru a výsadbou rostlin.
   

Oxid uhličitý

 • Další důležitou živinou je oxid uhličitý (CO2). Jednotlivé formy oxidu uhličitého vytvářejí ve vodě rovnováhu. Oxid uhličitý působí na hodnotu pH vody. Čím více se CO2 uvolní do vody, tím menší budou hodnoty pH a naopak. Při fotosyntéze rostliny oxid uhličitý z vody odebírají.
Vyvážený poměr všech prvků a plynů v jezírku lze poznat na první pohled
Vyvážený poměr všech prvků a plynů v jezírku lze poznat na první pohled
Výpar je důležitý pro správnou funkci vodního ekosystému
Výpar je důležitý pro správnou funkci vodního ekosystému

Sluneční záření

 • Většina slunečního záření, které dopadá na hladinu a rostliny s dostatkem vody, vytváří výpar. Sluneční energie soustředěná ve vodní páře se společně s párou šíří a uvolňuje na chladných místech a v ranních hodinách, kdy se tvoří rosa. Tento roznos je nejdokonalejším roznosem sluneční energie, který vyrovnává teploty mezi dnem a okolními místy.

Fotosyntéza

 • Fotosyntéza je proces, při kterém dochází k přeměně energie slunečního záření na chemické sloučeniny. Je to složitý proces, který probíhá v chloroplastech rostlin (části rostlin obsahující zelené barvivo). Jedná se o tzv. autotrofní výživu
 • Autotrofní výživu dělíme na světelnou fázi a na temnostní fázi. Co se týče světelné fáze, barevné pigmenty rostlin pohlcují sluneční záření, díky kterému získávají energii. Dochází k rozkladu vody a uvolnění kyslíku, který je využit jinými organismy k dýchání. V temnostní fázi děje využívají energii, která byla získána díky slunečnímu záření ve světelné fázi. Dochází k sloučení oxidu uhličitého s molekulami cukrů, které slouží jako zásobárna a zdroj energie nebo k tvorbě složitějších molekul, např. polysacharidů, glykosidů aj. 
 • Průběh fotosyntézy závisí na následujících faktorech: světlo, teplo, voda a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. U ponořených rostlin začíná fotosyntéza již při velmi nízké intenzitě světelného záření. Naopak u rostlin, které jsou světlomilné, fotosyntéza začíná při několikanásobně vyšší intenzitě světelného záření. Jakmile dojde k  vyrovnání fotosyntézy a dýchání ( bez změn koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého) hovoříme o kompenzačním bod. 
Výpar je důležitý pro správnou funkci vodního ekosystému
Pro správnou funkci fotosyntézy je potřeba světlo, teplo, voda a správná koncentrace CO2 ve vzduchu.
Kontrola pH je pro správný chod jezírka důležitý
Kontrola pH je pro správný chod jezírka důležitý

Hodnota pH

 • Pokud se hodnota pH zvyšuje, značně komplikuje fotosyntézu. Rostliny přijímající na jedné straně listu hydrogenuhličitan a vylučující hydroxyl na druhé straně listu, se tak brání proti zvyšující se hodnotě pH. Na listu, který vylučuje hydroxyl, se vytváří šedý povlak sraženiny uhličitanu. 
 • Sraženina se vytváří se zvyšujícím pH (sloučením uhličitanových iontů a vápníku). Společenstvo vodních organismů žijících přisedle na předmětech, které jsou položeny ve vodě, se nazývá perifyton. Se zvyšujícím se obsahem živin, dochází k velkému nárůstu řas a bakterií. 
 • Tyto řasy a bakterie přilnou k rostlině, která slouží jako jejich nosič. Jsou velice špatně oddělitelné od rostliny a tak často způsobují úhyn rostlin. 
 • Perifyton brání průchodu světelného záření a listům rostliny stíní. Řasy a bakterie rostlině odebírají oxid uhličitý. Na rozdíl od rostlin řasy využívají oxid uhličitý při nižších koncentracích, tím pádem udržují koncentraci oxidu uhličitého pod úrovní, při které ho využívá rostlina.

Sedimenty na dně

 • Skládají se především z opadaných částí vodních rostlin. 
 • Pokud se do vody dostanou dusičnany, odpadní voda nebo fosfor, dochází k nárůstu řas.
Proti řasám je důležité používat správné přípravky - OASE AIGo Universal 500ml
Proti řasám je důležité používat správné přípravky - OASE AIGo Universal 500ml
Nabídka z e-shopu

Nakupte si u nás technologii, která byla použita na toto jezírko

skladem

Hailea ACO-318

999 Kč

Elektromagnetický pístový vzduchový kompresor.

TIP

dodáváme do 5 dnů

Oase AquaOxy 4800 CWS

5 235 Kč

Oase AquaOxy 4800 CWS, vzduchovací membránový kompresor

TIP

dodáváme do 5 dnů

Oase AquaOxy 2000

3 964 Kč

Oase Aqua Oxy 2000 - vzduchovací membránový kompresor - 12 V

Nové

skladem

Home Pond pH minus Pond 1600 g

207 Kč

Snižuje vysoké pH vody v zahradním jezírku na optimální hladinu, která činí pH 6,5 až 7,5.