Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Hodnota pH vody

Hodnota pH vody vyjadřuje kyselost, respektive zásaditost vody. Její škála se pohybuje v rozmezí od 1 do 14 - hodnota 7 nám značí vodu neutrální, hodnota nižší značí vodu kyselou, naopak vyšší hodnota značí vodu zásaditou. Ideální hodnoty pH pro zahradní jezírka se pohybují od 6 do 8. Hodnoty pH 6 a pH 8 jsou hraniční, při kterých je již potřeba Vašeho zásahu. V brzkých ranních hodinách mohou být hodnoty nižší, ve večerních hodinách naopak vyšší. Pokud se hodnota pH pohybuje pod 6 nebo nad 9, hrozí u ryb poškození žáber a kůže. Kombinací vysokých hodnot dusitanů, dusičnanů a vody s pH vyšším než 8,5 vzniká čpavek, který je pro ryby jedovatý.

Udržení správného pH

Udržení správného pH vody v jezírku je velmi důležitým krokem pro správné fungování všech procesů v jezírku. O rovnovážném stavu hodnoty pH v jezírku rozhoduje především adekvátní množství hydrogenuhličitanu vápenatého a kyseliny uhličité. Dá se říci, že pokud je ve vodě jezírka dostatečný objem vápence, není pak možné, aby pH vybočilo do extrémů.

Měření pH

Způsobů, jak měřit hodnotu pH existuje celá řada. Nejčastěji se však používají lakmusové papírky, které jsou nejběžněji používanými. Dále se dá použít pH metr pro měření, ale je poměrně náročný na kalibraci a i cenu.